Who: Gildakoral Flora, Women Where: Paris, Paris Fashion Week When: Outside Valentino, FW2016/17